Results for Race 1903
Oak Hill
06/09/2019

Expert Intermediate Amateur Novice
Pro      
Open Open Open Open
Lite Lite Lite  
Over 30 Over 30 Over 30  
Over 38 Over 38 Over 38  
Over 45 Over 45 Over 45  
Over 52 Over 52 Over 52  
  Over 58    
Sportsman Sportsman Sportsman  
Sportsman Over 30   Sportsman Over 30  
Ladies Ladies Ladies Ladies
Mini Mini Mini  
PeeWee 50cc PeeWee 50cc PeeWee 50cc Stacyc 12"
PeeWee 65cc PeeWee 65cc PeeWee 65cc Stacyc 16"
Turbo N/A Mini UTV 800cc